Vattenkikaren

Fakta

Liten blåstång


Mer om blåstång


Nära vattenytan

Blåstång i vattenytanBlåstång finns spridd längs stora delar av norra Atlantens kuster. Plantorna kan leva nära medelvattenståndet där de torrläggs och väts regelbundet. Man finner oftast blåstång nedanför spiraltång men ovanför sågtång.
   Där tidvattnet är stort kan blåstång dominera i ett område som har flera meters utbredning kring medelvattenståndet. På svenska västkusten, där tidvattensskillnaderna som mest är 3 decimeter, är blåstångens utbredning i höjdled mindre. I Östersjön kan den dock återigen bilda breda bälten, men dessa sträcker sig framför allt neråt från medelvattenståndet. Möjligen är det bristen på ljus som begränsar djuputbredningen i Östersjön, medan konkurrens från andra alger kanske hindrar den från att gå på djupet i Bohuslän.

Sida 1 av 4

Nästa sida

Nära vattenytan

Tål torka
och kyla

Hem för många

Trådalger
tar över


Skyddar sig med gifter och slem


Ägg och spermier
i topparna


Blåstång
utan blåsor


Blåstång     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  


© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson