Vattenkikaren

Fakta

Pelikanfotsnäckans ytterläpp
fungerar som tak

Bild på pelikanfötsnäcka

Pelikanfotsnäckor ligger oftast nergrävda några centimeter under sedimentytan. Där fungerar den stora ytterläppen som ett skyddstak för det hålrum i sedimentet som snäckan har ordnat åt sig med hjälp av den höga och långsmala foten. På var sida om ytterläppen har snäckan borrat en kanal upp till sedimentytan så att den kan ventilera sin håla. Genom hålen kan den också sticka upp sin snabel för att hämta sin föda, vilken består av mer eller mindre nerbrutna växter och mikroalger.


Pelikanfotsnäcka     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson