Vattenkikaren

Fakta

Vivipar strandsnäcka -
Littorina saxatilis

Vetenskapligt namn: Viviparus är latin och betyder: föder aktiva, levande ungar. Litus eller litoris är latin och betyder strand. Latinets saxatilis betyder: har sitt tillhåll bland klippor och stenar.

Andra vetenskapliga namn: Littorina rudis, Littorina neglecta och Littorina tenebrosa.

Andra svenska namn: Längs kusterna runt Sverige har man hittat 5 arter inom släktet Littorina. Vissa människor kallar åtminstone en del av dessa snäckor för kubbongar.

Engelska namn: Rough periwinkle och rough winkle.

Vivipar strandsnäcka     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson