Vattenkikaren

Fakta

Bild på sandmask

Levnadsätt


Vad den äter

Sandmasken ligger nedgrävd i sanden i ett U-format rör. Den ena ändan av röret täcks av sediment som i regel bildar en trattformig fördjupning och den andra ändan en öppning där maskens exkrementhög ligger. Masken skapar en vattenström (bakifrån-framåt) genom röret och partiklar, föda, som svävar fritt i vattenmassan fastnar då i sedimentet. Efter en stund slukar masken sanden underifrån och får då i sig de partiklar som har fastnat. Normalt avges en exkrementhög var 45:e minut. Under gynnsamma förhållanden tar det ca 3 timmar från det sanden sugs ner till det att exkrementhögen blir synlig. En sandmask transporterar årligen 23-24 kg sand genom sin tarm. Pumpeffektiviteten motsvarar, förutsatt att sandmasken pumpar dygnet runt, bara 1/10 av den vattenmängd som filtreras av en blåmussla av samma vikt.

Övrigt

Sandmasken används ofta som agn till krokfiske.

Föregående sida

Sida 2 av 2

Vad den äter

Övrigt


Sandmask     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson