Vattenkikaren

Fakta

Silar vatten med tentaklerna

Med tentaklerna andas den och fångar in sin mat - levande och döda plankton. På tentaklerna finns små utskott med fullt av små viftande flimmerhår. Detta viftande sätter fart på vattnet och bildar ett vattenflöde underifrån, upp genom tentakelkronan.

När masken viftar med flimmerhår på tentaklernas utskott strömmar vattnet upp genom tentakelkronan.

Plankton och andra partiklar i vattnet fastnar på utskotten och förs med hjälp av flimmerhår in mot själva tentakeln. Där finns en ränna där fångsten förs ned till munnen som sitter i botten av tentakelkronan. På väg till munnen sorteras partiklarna efter hur stora de är. Små partiklar, vilket brukar betyda mat, förs ned till munnen. Mellanstora partiklar använder masken att bygga på sitt rör med. De största partiklarna passar varken som mat eller byggmaterial. Därför gör sig masken av med dem innan de når munnen.

Genomskärning av en tentakel. Partiklar fastnar på utskotten och förs mot tentakeln, som de små pilarna visar. Där sorteras de minsta partiklarna (gröna i bilden) till att bli mat. Matpartiklarna förs i en ränna på tentakeln till munnen. De mellanstora partiklarna (grå) används till att bygga på röret och de största (röda) släpps ner på botten.

Sida 1 av 2

Silar vatten med tentaklerna

Spolar sitt bajs


Påfågelsrörmask    Mer fakta    Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik