VattenkikarenFakta

Klippstrandsekologi

Tre olika nivåer i tareskogen

Tareskogens kronskikt 23 kB
Tareskogens kronskikt. Du ser de övre delarna av skräppe-tare och finger-tare.
Alger i mellanskiktet 11 kB
Tareskogens mellanskikt, som kan bestå av många olika arter av framför allt rödalger. I förgrunden ser du karragenalg Chondrus crispus.
Alger i bottenkiktet 11 kB
Tareskogens botten är färgad i olika nyanser av brunt, rött och rosa. Det är flera olika arter av skorpformiga alger som täcker berget. Den gröna bollen är grönalgen Derbesia marina.
Figur 1
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson