VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Havets skogar

Dykare i tareskog
Från ungefär en halv meters djup kan de stora tarearterna bilda skogliknande bestånd. Norska tareskogar har verkliga jätteplantor som är flera meter höga. Där kan dykare simma nere mellan tareskaften med bladskivorna högt ovanför sig. Svenska tareplantor når sällan mer än 1,5 m över botten, men även i de svenska tareskogarna är vegetationen fördelad i olika skikt med skorpformiga alger som en tunn hinna på klippan, och sedan upprätta men ganska låga tråd- och bladformiga alger under ”kronskiktet”, som består av de stora tarearternas bladskivor. Kronskiktet är ett ettårigt samhälle eftersom det växer ut nya bladskivor varje år. De skaftlika delarna är däremot fleråriga. Här i tareskogen är rikedomen på små alger och små djur ofta ännu större än bland tången. Stora och små fiskar trivs också mycket bra här. Djupare ner blir alger allt ovanligare innan de försvinner helt. Där dominerar istället fastsittande djur.
Föregående sida Sida 5 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson