Vattenkikaren

Fakta


Sandstrand

De är härliga

Guldbruna fläckar av små alger på grund mjukbotten


Soliga dagar kan bottens mikroalger frigöra så mycket syrgas att det bildas bubblor.

Se algerna förstorade genom mikroskop och se hur de rör sig.


Föregående sida

Figur 5

Nästa sida

Vågor, botten och uppbyggnad

Sanddrift och erosion

Sandbottnar som livsmiljöer

Konsten att gräva

Sandstrands-
organismer

Näringsvävar

Föränderlighet

Svenskt sandstrandsliv


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson