Vattenkikaren

Fakta


Sandstrand

De är härliga

Vissa organismer kan ibland fungera som växter och ibland som djur, Dessutom avspeglar indelningen dåligt hur organismgrupperna är släkt med varandra. Eftersom en bättre indelning är betydligt mer komplicerad - och det råder stor oenighet om hur den bör se ut - får vi här tills vidare nöja oss med den enkla men felaktiga indelningen i växter och djur.

Djuren

Många djurgrupper har representanter på sandstränder, men många av arterna är mindre än en millimeter och du trampar på tusentals individer när du sätter ner foten på en sandbotten. Alla dessa små flercelliga djur är mycket märkliga och intressanta. Det finns en stor artrikedom och de kan ha stor ekologisk betydelse på sandstränder.
   De små djuren förtjänar en mer omfattande beskrivning än den vi hinner med nu. Medan du väntar på att få veta mer om dem i Vattenkikaren kan du läsa Björn Sohlenius artikel ”Strandliv” i Forskning och Framsteg nr 5, 1996.
    Bland de större djuren på sandstränder dominerar dessa grupper: maskar, snäckor, musslor, insekter och kräftdjur.

Olika typer av konsumenter

Beroende på hur djuren äter, kan de delas in i: betare, suspensionsätare, depositionsätare, asätare, parasiter och rovdjur. Betare äter delar av eller hela växter; suspensionsätare tar partiklar ur vattnet (oftast genom att filtrera det); depositionsätare äter sediment (vissa äter av hela bottenmaterialet och tar i tarmen upp näring ur den organiska delen, andra sorterar ut de organiska partiklarna och sväljer bara dem); asätarna letar upp döda växt- och djurlämningar; parasiter finns utanpå eller inuti andra (större) organismer och äter av dem utan att direkt döda dem; rovdjuren dödar och äter (stora) byten.

Föregående sida

Sida 9 av 15

Nästa sida

Vågor, botten och uppbyggnad

Sanddrift och erosion

Sandbottnar som livsmiljöer

Konsten att gräva

Sandstrands-
organismer

Näringsvävar

Föränderlighet

Svenskt sandstrandsliv


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson