Vattenkikaren

Fakta


Sandstrand

De är härliga

Ofta finns det många förslag på förklaringar, men eftersom det är svårt att utföra riktiga experiment på sandstränder, speciellt där vågor försvårar arbetet, så vet vi inte vilka förklaringar som är de rätta. Många svåra utmaningar måste forskarna klara av, innan vi verkligen förstår hur livet på sandstränder fungerar.

Genom Vattenkikaren kan du se många sandstrandsorganismer

Genom Vattenkikaren kan du få veta mer om de flesta organismer som du kan tänkas hitta när du besöker en svensk sandstrand. Vår avsikt med denna faktadel är att du, utan specialkunskaper eller specialutrustning, skall kunna identifiera alla organismer till grupp eller art. Du kan hitta uppgifter om många enskilda arter, men de flesta landväxter, insekter, fiskar, fåglar och däggdjur behandlar vi mycket summariskt. Dessa grupper behandlas utförligt i handböcker som är bra.

Bo Johannesson

Föregående sida

Sida 15 av 15

Lär dig mer om organismerna på sandstränder!

Vågor, botten och uppbyggnad

Sanddrift och erosion

Sandbottnar som livsmiljöer

Konsten att gräva

Sandstrands-
organismer

Näringsvävar

Föränderlighet

Svenskt sandstrandsliv


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson