VattenkikarenFakta

Exemplet med alger handlar om observationer, men det fungerar på motsvarande sätt med förklaringsmodeller: Man kan aldrig vara säker på att en modell ger den rätta förklaringen, även om det blir så som modellen har förutsagt. Det kan alltid finnas en eller flera andra modeller som förutsäger precis samma sak. Om det däremot inte blir som modellen förutsäger så kan man vara helt säker på att modellen är felaktig.

Förutsägelser i exemplet med musslor

I fallet med de olika musselarterna är en förutsägelse från den första modellen att om man tar bort A-musslor från vissa områden kommer konkurrensen från dessa inte längre att hindra B-musslor från att finnas i dessa områden. De kommer då att öka i antal. På motsvarande sätt kommer antalet A-musslor att öka om man tar bort B-musslor, eftersom konkurrensen minskar.
    Om någon av dessa förutsägelser visar sig vara fel måste modellen vara fel. Modellen säger att skillnaderna i arternas utbredning beror på att de konkurrerar. Om man tar bort konkurrensen skall utbredningen ändras. Om utbredningen inte ändras kan inte orsaken till fördelningsmönstren vara konkurrens.
    Den andra modellen ger upphov till helt andra förutsägelser: Om musslornas utbredning beror på vattnets salthalt bör A-musslor, som flyttas från områden där de är vanliga till områden där B-musslor är vanliga, dö av att de inte klarar den låga salthalten. De skulle dö i större antal än A-musslor som flyttas mellan områden där A-musslor är vanliga. Detta är nödvändigt för annars kan det ju inte vara sant att musslornas utbredning är olika på grund av olikheter i salthalt.
Föregående sida Sida 6 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson