VattenkikarenFakta

Ibland behövs storskaliga långtidsexperiment

Resultat från vetenskapliga undersökningar kan bara gälla för de rums- och tidsskalor som man har undersökt. Ofta vill vi förklara fenomen som äger rum där det är mycket svårt för människor att arbeta, eller som sträcker sig över stora tidsrymder eller stora områden. Men det är oftast bara om vi kan komma åt att göra experiment, eller om vi kan göra experimenten tillräckligt långvariga, eller så att de sträcker sig över tillräckligt stora områden, som vi kan testa sådana förklaringar. Vissa förklaringar kan man ibland testa utan att jämföra flera manipulerade områden med flera oförändrade kontrollområden, men när inte heller detta går, blir vi tvungna att nöja oss med åsikter. Teorier förblir åsikter tills vi med vetenskapliga metoder har försökt visa att de är fel.

Kunskap Genom Vattenkikaren

Det är svårt att veta något helt säkert om havet eftersom:
1. Antalet enheter (t.ex. individer) i havet är så många att vetenskapsmännen måste nästan alltid använda statistik för att säga hur sannolikt något är.
2. Det är svårt att göra vetenskapliga undersökningar, utan att det blir fel någonstans i alla de delar som måste ingå i en undersökning.
3. Jämfört med allt det som vi skulle vilja veta och förstå om havet är riktigt utförda undersökningar ovanliga.
Föregående sida Sida 12 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson