VattenkikarenFakta

Brännmanet

Hydrozoer

Portugisisk örlogsman
Hydrozoer är nässeldjur som kan ha många olika former. De kan finnas som ett ljust ludd på t.ex. stenar och alger, bilda vackra fjäderformade kolonier på botten, samt finnas som små medusor och som större flytande kolonier. Bilden visar en sådan koloni i form av en portugisisk örlogsman som spolats upp på en strand i Florida.


Polyp-stadium

Många av de hydrozoer som finns i våra vatten bildar kolonier på botten. De tillhör gruppen hydroider och brukar sitta fast på underlaget med en slags stjälk. Kolonierna bildas genom att den första polypen knoppar av nya polyper som sitter kvar som grenar. Individerna förblir sammanbundna med varandra. På så sätt kan de få del av den mat som kolonin lyckas fånga. Med hjälp av nässelceller på tentaklerna kan hydrozoerna fånga små djur som simmar förbi.
    Hydrozokolonier kan ha specialiserade individer, så att några samlar in mat, några försvarar kolonin och några förökar kolonin.
    Hos en grupp flytande hydrozoer kan polyperna bilda stora kolonier med speciella gasfyllda eller simmande individer högst upp och långa trådar med födopolyper under. De här hydrozoerna kallas för rörmaneter.
Föregående sidaSida 5 av 13Nästa sida
Nässeldjur
Nässelceller
Polyp och medusa
Två skikt
Inget huvud
Hydrozoer
Maneter
Koralldjur
Bild av systematiken
Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson