VattenkikarenFakta


Organismer i de fria vattenmassorna

Organismer i de fria vattenmassorna i Bottniska viken

Chaetoceros-
kiselalger

Dinophysis-
dinoflagellater

Protoperidinium-
dinoflagellater

Öronmanet


Synchaeta-
hjuldjur

HavskrusbärTrochophora-
larver

Larver av
havsborstmaskar

Snäckveliger


Musselveliger


Naupliuslarver
DafniorPodon-
hinnkräftorEvadne-
hinnkräftor


Hoppkräftor

Rankfotingars-

naupliuslarver


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson