VattenkikarenFakta


Organismer i de fria vattenmassorna

Organismer i de fria vattenmassorna i Egentliga Östersjön

Chaetoceros-
kiselalger

Dinophysis-
dinoflagellater

Ceratium-
dinoflagellater

Protoperidinium-
dinoflagellater

AnthomedusorLeptomedusor

Öronmanet

Röd brännmanet

Blå brännmanet

LungmanetSynchaeta-
hjuldjur

KlimparBolinopsis-
kammanet

HavskrusbärTrochophora-
larver

Larver av
havsborstmaskar

Snäckveliger


Musselveliger


Naupliuslarver
DafniorPodon-
hinnkräftorEvadne-
hinnkräftor


Hoppkräftor

Rankfotingars-

naupliuslarver


Sagitta-
pilmaskar

Sjöstjärne-
larver


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson