Fakta

Bild på Kodium


Nykomling i våra vatten

Kodium är en nykomling i vår vegetation - invandrad efter första världskriget - och iögonfallande genom sin klart gröna färg. Den tillhör grönalgsordningen Caulerpales, som har många representanter i tropiska och subtropiska hav och enstaka i kallare.
Av kodium (Codium fragile) har man funnit två underarter i Bohuslän. Barksäckarna är relativt långa och bär en hög tagg hos underarten tomentosoides. Säckarna är relativt korta (ser breda ut) och saknar tagg eller har en svag sådan hos underarten scandinavicum, som kanske har kommit till Skandinavien från Vladivostok. Det är den senare som även kallas C. dichotomum. Att skilja dessa underarter är svårt, mellanformer lär finnas. Underarten scandinavicum blir 10-20(-30) cm hög, tätt gaffelgrenad (7 gånger), ofta besatt med hela serier av korta, sidoställda efterföljande skott.
Underarten scandinavicum upptäcktes i Bohuslän i juli 1932 utanför Gullmarsfjorden på 1-2 m djup på Själholmens branta bergvägg. På bl.a. liknande lokaler och dessutom i stora hällkar m.m. blev den senare så vanlig att man undrade om denna kraftiga gröna buske skulle tränga undan den ursprungliga vegetationen. Men algen drog sig tillbaka. Den tycks ha goda och dåliga år. Kodium-invasionen inträffade samtidigt med ålgräs-döden, ett drastiskt försvinnande av ålgräset, Zostera marina, vid stora delar av Europas kuster. Kodiums sydgräns vid vår kust är inte känd. På en karta över artens utbredning 1948-50 gjorde norrmannen Egil Moss ingen markering vid Sveriges kust söder om Gullmarsfjorden.


Föregående sida

Sida 2 av 2        

Levnadsätt

Nykomling i
våra vatten


Kodium     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete   
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson