Vattenkikaren

Bild p Sargassosn‰rje
Vår största alg

Flerårigt
primärskott

Fortplantning

Sommar- och
vinterutseende

Tolerans

Ursprung och
utbrednings-
historia

Sargassosnärjets
resa till Sverige

Etablering i
Sverige och
Danmark

Etablering och
utveckling i
Kosterområdet

Utvecklingen
längs svenska
västkusten

Fortplantning

Mogna receptakler d.v.s. samlingar av fortplantningsorgan förekommer under hög- och eftersommaren i riklig mängd i grenarnas övre delar. Sidogrenarna av första ordningen har vid sina baser en gles klädsel med ca 1,5 cm långa tandade bladlika bålflikar.
    Sargassosnärja är monoik, d.v.s. samma planta har båda könen, med skilda han- och honorgan på samma samling av fortplantnings- organ. Äggen befruktas på moderreceptaklets utsida där det sedan stannar kvar i 1-2 dagar. Under denna period sker en snabb celldelning och groddplantan utvecklar fästorgan. Groddplantorna bottenfäller sedan och fäster säkrast till underlaget vid en storlek av 0,14 - ca 0,6 mm.

Sommar- och vinterutseende


Grenar av sargassosnärja med sommar- och vinterutseende. Båda fomerna har flytblåsor ,
sommarformen har barrlika "blad" och vinterformen har ekbladslika "blad" men
fortplantningsorgan finns bara på sommarformen.

Sida 2 av 9

Nästa sida

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 
Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson