Vattenkikaren

Bild p Sargassosn‰rje
Vår största alg

Flerårigt
primärskott

Fortplantning

Sommar- och
vinterutseende

Tolerans

Ursprung och
utbrednings-
historia

Sargassosnärjets
resa till Sverige

Etablering i
Sverige och
Danmark

Etablering och
utveckling i
Kosterområdet

Utvecklingen
längs svenska
västkusten

Tolerans

Förmågan hos sagassosnärja att tolerera olika salthalter är delvis oklar. Vuxna plantor klarar av salthalter ner till ca 20 promille (2%) med bibehållna livsfunktioner och de överlever ner till ca 9 promille. Man känner dåligt till effekterna av låg salthalt på fortplantning, groddplantor, bottenfällning och på unga plantor, men det finns rapporter om att groddplantor kan överleva ner till ca 6 promille (0,6%).
   Från 0°C och upp till ca +25°C ökar tillväxten hos sargassosnärja. Det fleråriga primärskottet klarar temperaturer under 0°C.

Sida 3 av 9

Nästa sida

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 
Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson