Vattenkikaren

Bild p Sargassosn‰rje
Vår största alg

Flerårigt
primärskott

Fortplantning

Sommar- och
vinterutseende

Tolerans

Ursprung och
utbrednings-
historia

Sargassosnärjets
resa till Sverige

Etablering i
Sverige och
Danmark

Etablering och
utveckling i
Kosterområdet

Utvecklingen
längs svenska
västkusten

Sargassosnärjets resa till Sverige  

De första svenska fynden av drivande sargassosnärja gjordes 1985 utanför Fjällbacka. Lösliggande plantor eller delar därav har sedan dess påträffats längs hela västkusten, från öarna vid den norska gränsen i norr, till Båstad i Laholmsbukten i söder. Även mängden lösliggande och drivande sargassosnärja har sedan dess ökat i svenska vatten under sommarmånaderna.


Klicka på figuren om du vill se sargassosnärjets resa till svenska västkusten.

Sida 5 av 9

Nästa sida

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 
Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson