Vattenkikaren

Bild p Sargassosn‰rje
Vår största alg

Flerårigt
primärskott

Fortplantning

Sommar- och
vinterutseende

Tolerans

Ursprung och
utbrednings-
historia

Sargassosnärjets
resa till Sverige

Etablering i
Sverige och
Danmark

Etablering och
utveckling i
Kosterområdet

Utvecklingen
längs svenska
västkusten

  Etablering i Sverige och Danmark

Sommaren 1987 upptäcktes den första fastsittande sargassosnärjan i Sverige. Den återfanns i Kosterområdet i norra Bohuslän. Under 1988 registrerades ytterligare två bestånd, varav en på Väderöarna, och en i Kosterskärgården.
   1989 registrerades 38 nya platser med fastsittande bestånd mellan norska gränsen och området strax söder om Gullmarsfjorden.
   1990 innebar en förändring i utvecklingen i de områden där sargassosnärja etablerat sig ca två år tidigare. Som tidigare registerades nya platser med sargassosnärja, dels i samma biotoptyp som tidigare, men även i mycket stor utsträckning längs öppna stränder i vikar och bassänger. Etablerade populationer "exploderade" i individantal och plantor på upp till 3 m längd noterades. Fastsittande plantor noterades detta år ner till Mollösund.
   Fram till november 1991 registrerades nya platser i hela området norr om Gullmaren, men rapporter om fynd söder därom var sparsamma. Dock noterades fastsittande exemplar på Tistlarna i Göteborgs södra skärgård under sommaren. Den i de norra delarna av kusten under 1990 påbörjade expansionsfasen har fortsatt och flyttat sig längre söderut. Under 1992 låg denna "front" i höjd med Gullmaren. 1996 låg "fronten" ungefär vid Marstrand. Det sydligaste fastsittande fyndet 1996 var alldeles söder om Varberg.

 

 

 

 

Sida 6 av 9

Nästa sida

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 
Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson