Vattenkikaren

Bild p Sargassosn‰rje
Vår största alg

Flerårigt
primärskott

Fortplantning

Sommar- och
vinterutseende

Tolerans

Ursprung och
utbrednings-
historia

Sargassosnärjets
resa till Sverige

Etablering i
Sverige och
Danmark

Etablering och
utveckling i
Kosterområdet

Utvecklingen
längs svenska
västkusten

Etablering och utveckling i Kosterområdet


Under 1987 upptäckes den första fastsittande sargassosnärjan i Kosterskärgården.
Därefter spred sig sargassosnärje enligt figuren fram till 1996, då man gjorde den
senaste mätningen. 1 NM = 1 sjömil..    

Sida 7 av 9

Nästa sida

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 
Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson