Vattenkikaren


Översiktlig beskrivning av sargassosnärjets spridning i Europa. Årtal inom parantes anger
när första drivande exemplar av sargassosnärja har registrerats och årtal utan parantes
anger första fastsittande. Gul markering anger sammanhängande bestånd.

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson