Vattenkikaren


Översiktlig beskrivning av sargassosnärjets spridning i Skagerrack och
Kattegatt. Årtal inom parantes anger när första drivande exemplar av
sargassosnärja har registrerats och årtal utan parantes anger första
fastsittande.

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson