Vattenkikaren

Fakta


Bild på tobisfisk

Sommaren vid kusten

I april simmar tobisfiskarna mot land. Under sommaren lever de enstaka eller i jättelika stim ovanför sandbottnar ner till några tiotals meters djup. Stimmen beger sig nattetid, under mulna dagar eller under morgnar och kvällar till tångbältena på jakt och sedan åter. Tobisfiskar äter diverse plankton, t.ex. fiskyngel och fiskägg, och bottendjur, t.ex. kräftdjur och havsborstmaskar. I november drar de till havs igen, och tillbringar vintern djupare, i stora stim eller nergrävda. Större delen av tiden tillbringar tobisfiskarna nedgrävda i botten. De går med huvudet före ner i sanden och försvinner helt, ibland nära en halv meter ner i botten.

Leker i sand

Tobisfiskarna leker på sandbottnar, vid olika tider för olika arter. Äggen, upp till 30 000 ägg per hona, läggs i sand där de klibbar fast vid sandkornen. Normalt kläcks äggen efter några veckor, men en del ägg täcks av sand innan de utvecklats färdigt. Utvecklingen av dessa ägg stannar då av och de ligger i sanden i ett sorts vilotillstånd. En vacker dag virvlar ägget upp igen och utvecklingen fortsätter. På så sätt kläcks nya larver över flera månaders tid. Larver och yngel lever pelagiskt, dvs. i fria vattenmassan. Tobisfiskarna blir könsmogna vid 1-2 års ålder, och lever i 4-5 år.

Hundra miljarder fiskas

Tobisfiskar är viktig mat åt andra fiskar och även fåglar, t.ex. tobisgrissla, och däggdjur.
   Människan fångar tobisfiskar främst för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Detta s.k. industrifiske utvecklades under 1970-talet och bedrivs främst av danska och norska fiskare i Nordsjön med finmaskig bottentrål under vår och sommar. Man har i Nordsjön sedan mitten av 1970-talet fångat 400 000 ton - 1 000 000 ton per år. Eftersom medelvikten för en tobisfisk är ca 10 gram, fångas goda år 100 miljarder individer! Tobisfiskar används också till agn.

Sommaren vid kusten

Leker i sand

Hundra miljarder fiskas


Tobisfiskar     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson