Vattenkikaren

Fakta

Bild på skrubbskädda

Levnadssätt

Fortplantning

Skrubbskäddan leker på 20-40 meters djup i februari till maj i södra och sydöstra Nordsjön. I västra Östersjön leker den på 40-100 meter, vid en salthalt på minst 1 %. Vid lägre salthalt sjunker äggen och går ofta tillspillo. Antalet ägg som en hona lägger är mellan 400000 och 2 miljoner. Storleken på äggen är mellan 0,8-1,4 mm (störst i brackvatten) och de är pelagiska. De kläcks efter 5-7 dygn vid ca 10 °C. Larverna tillväxer från en längd på 3 mm till 7-10 mm innan de förvandlas och bottenfäller på grunt vatten. Ett år gamla är skrubbskäddorna ca 4 cm vid Bornholm och ca 13 cm i Kattegatt. Oavsett storlek blir hanarna könsmogna efter 3 år och honorna efter 4 år.

Övrigt

Flertalet skrubbskäddor vänder sin högra sida uppåt, men upp till en tredjedel kan vara vänstersidiga. I områden där skrubbskäddan leker samtidigt som rödspottan uppkommer bastarder som är mindre skrovliga än skrubban och vars röda fläckar är otydligare än rödspottans.
    Skrubbskäddan fiskas med ryssjor, garn och snurrevad. Den brukar säljas färsk eller rökt. Flera länder har minimått och fredningstider.

Föregående sida

Sida 2 av 2

Vad den äter

Fortplantning

Övrigt


Skrubbskädda     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson