Vattenkikaren

Fakta

Bild på rödspotta

Levnadssätt

Vad den äter

Rödspottans föda består framför allt av havsborstmaskar, tångloppor och tunnskaliga musslor. Under vintern är rödspottans födobehov nedsatt, men på våren vandrar de in på grunt vatten för att äta. Den vuxna rödspottan är mest aktiv på natten och går då in på grundare vatten för att äta.

Fortplantning

Rödspottan är vinterlekare. De leker vid Bohuslän, Kattegatt och Bälthavet samt i Bornholmsdjupet i västra Östersjön. Vidare leker de längs norska kusten, i Barents hav och vid Sydisland. Nordsjöns viktigaste lekplatser ligger utanför belgiska och holländska kusten, i Helgolandsbukten, Stora Fiskebanken och utanför engelska och skottska ostkusterna. Dessutom leker de mindre allmänt vid Färöarna. Leken äger rum vid temperaturer på ca 6 °C. I västra Östersjön leker rödspottan på 69-90 meters djup i november till juni och i Nordsjön på 20-40 meters djup under januari till juni.

Salt krävs för lyckad lek

Framgångsrik lek kräver en salthalt på minst 10-12 . Vid lägre salthalt sjunker äggen till botten och befruktningen blir ofta ofullständig, på grund av t.ex. syrebrist. En hona, beroende på storlek, lägger mellan 50000 och 520000 ägg. Äggen är i västerhavet ca 1,6 mm stora men sväller i brackvatten upp till ca 2,1 mm. När äggen är befruktade flyter de omkring i vattnet och följer med vattenströmmarna.
    Efter 10-20 dagar kläcks äggen och larverna fortsätter att leva uppe i vattenmassan. 1-2 månader senare, när de är ca 10 mm lång börjar förvandlingen till bottenlevande fisk. Vänster öga vandrar upp över huvudets översida och ungarna börjar simma med vänster sida neråt. När de har en storlek av 12-14 mm överger de sitt frisimmande liv och slår sig ned på ganska grunt vatten längs kusterna.

Övrigt

Rödspotta är en mycket viktig konsumtionsfisk.

Föregående sida

Sida 2 av 2

Vad den äter

Fortplantning

Salt krävs för lyckad lek

Övrigt

Rödspotta     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson