Vattenkikaren

Fakta

Hud med öppningar

Ytterst finns en tjock hud, som bl.a. är gjord av en sorts cellulosa. I huden finns en inströmningsöppning överst och en utströmningsöppning på sidan.

Gältarm fångar mat och syrgas

Det mesta innanför huden är gältarmen, ett slags filter, som är fastvuxen vid huden. Sjöpungen suger in vatten genom inströmningsöppningen, och små levande och döda plankton följer med. När vattnet passerar genom gältarmen filtereras planktonen ifrån och kommer ner i magen. Vattnet, och avföring, pumpas ut ur djuret genom utströmningsöppningen. Valksjöpungen tar också upp syrgas från vattnet - andas - med sin gältarm. Det finns också blodkärl och ett hjärta.

Vatten med plankton och syrgas strömmar in i sjöpungen från ett håll. Utströmningsöppningen är riktad åt ett annat håll, så att sjöpungen inte pumpar in samma vatten hela tiden.

Både tjej och kille

Valksjöpungen är hermafrodit, d.v.s. både hona och hane. Den tillverkar inte ägg och spermier samtidigt, så det behövs två individer för att få barn. De befruktade äggen växer och kläcks till små larver, som svävar fritt i vattnet en tid. Larverna har en ryggsträng, ett slags skelett som är föregångaren till ryggradsdjurens ryggrad. Ryggsträngen försvinner när larven bottenfäller och övergår till fastsittande bottenlevande djur.

Sida 1 av 1


Valksjöpung    Mer fakta    Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik