Vattenkikaren

Fakta

Många maneter

Öronmaneter som strandat

Vindar och strömmar har fört samman alla dessa maneter på grunt vatten. Nu när vattenståndet har sjunkit ligger de helt torrlagda på stranden. Eftersom maneter åtminstone till 95 % består av vatten kommer den starka sommarsolen att kunna torka bort dem nästan helt. Då kommer man knappt att kunna ana att de har funnits här.


Maneter kan bli stora och mycket påtagliga - speciellt de som bränns! De varierar dessutom väldigt mycket i antal. På några timmar kan de dyka upp och plötsligt svärmar - som det verkar - myriader av dem omkring i vattnet. Lika plötsligt som de dök upp kan de försvinna igen. Ofta är det då vindar och strömmar som har koncentrerat och förflyttat maneterna.
    Det finns många olika faktorer som kan påverka det totala antalet maneter inom ett område. Fysikaliska och kemiska förhållanden, som temperatur och salthalt, kan påverka överlevnad och tillväxt hos maneternas alla stadier. Biologiska faktorer som predation, konkurrens och tillgång på föda kan också vara viktiga. Sällan vet man vilka faktorer som varit viktigast när det vissa år uppstår massförekomster av maneter.
    Läs mer om detta i diskussionen om varför klippstrandsorganismer varierar i antal.

Föregående sida

Sida 3 av 6

Nästa sida

Medusor och polyper

Många maneter

Tar mat med hela kroppen

Många äter gelé


Öronmanet     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson