Vattenkikaren

Fakta

slammärla

Flera kullar och snabbväxande ungar

Honan bär äggen på bakkroppen och slammärlsungarna är knappt 1 mm långa som nykläckta. De får stanna kvar i sin yngelkammare tills de har bytt skal första gången. Efter ungefär 2 veckor har de utvecklats så mycket att de kan lämna moderns rör och bygga sig ett eget. Slammärlorna kan öka i antal mycket snabbt eftersom de kan hinna med flera kullar varje sommar - och eftersom ungarna från de första kullarna också kan hinna föröka sig samma sommar. Bestånden kan på så sätt nå tätheter på över 70 000 individer per m2.

Fiskmat och flygbränsle

Eftersom slammärlorna kan uppträda i så väldigt stora mängder är de viktig mat för t.ex. sandräka, strandkrabba, fiskar och fåglar.
    De flesta slammärlorna lever som mest en sommar, men några individer kan övervintra och bygga upp nya stora bestånd nästa sommar.

Det finns flera slammärlsarter

Corophium volutator är den mest studerade och kanske mest iögonfallande av de 6 havslevande arter inom släktet som man har funnit vid södra Skandinavien. Dessutom är 3 delvis färskvattenslevande arter kända från flodsystem i södra Östersjön, södra Nordsjön och Finland. Dessa arter kan förekomma även i brackvatten och det är troligt att åtminstone någon av arterna finns vid svenska vattendragsmynningar.
    För att skilja arterna åt krävs att man i förstoring studerar detaljer på ben och antenner.

Bo Johannesson

Föregående sida

Sida 3 av 3

Gräver skickligt

Tapetserar med detritus

Flera kullar

Fiskmat och flygbränsle

Flera arter


Slammärla     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson