Vattenkikaren

Fakta

Tångloppor

Hoppar bra

Har inre klocka

Tångloppornas dygnsrytm påverkas av deras inre klocka. Detta har man sett när man tagit in djuren i ett rum där det var ljust hela tiden och där det inte fanns något annat som avslöjade tidens gång. Då hade de under en viss tid ändå kvar sitt beteende att gömma sig i gryningen och krypa fram vid den tid det blev skymning utomhus.

Kan hitta hem

Tångloppornas livsmiljö är smal. De kan inte leva i vattnet, och tången eller sanden de lever i skall inte vara alltför torr. Om en tångloppa, med t.ex. vinden, förs iväg uppåt stranden, kan den hitta tillbaka. Eftersom den med hjälp av sin inre klocka vet vad tiden är, kan den för att hitta rätt utnyttja den riktning som månens eller solens ljus kommer ifrån. Detta fungerar även molniga nätter och dagar, eftersom tångloppor kan se polariserat ljus.

Lättlurade

När man studerade tångloppor i en vik visste alla tångloppor åt vilket håll havet låg. Tångloppor på nordsidan av viken vandrade åt söder om de fördes för långt upp på stranden. Tångloppor på sydsidan av viken vandrade norrut om de fördes för långt upp på stranden. Vad hände när man flyttade tångloppor från nordsidan till sydsidan av viken? Då vandrade de åt fel håll - längre bort från havet! De använde fortfarande samma vinkel i förhållande till solen eller månen som förut.

Föregående sida

Sida 2 av 3

Nästa sida

I växthus

Äter rester

Inre klocka

Hittar hem

Lättlurade

Gör som
föräldrarna

I håla
med ungarna

Värme på vintern


Tångloppor     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson