Vattenkikaren

Fakta

Liten strandkrabba

Vanlig

Nergrävd i gyttja på vintern

På vintern är strandkrabborna tröga och passiva. Ofta ligger de då nergrävda på åtminstone några meters djup. Där är vattnet något varmare och risken att hamna instängd under ett istäcke är liten. Is hindrar syre från luften att komma ner i vattnet och då kan tillgänglig syrgas ta slut där det är grunt och strömmarna är svaga.

Spridd i världen

Strandkrabbor har larver som kan driva långa sträckor med havsströmmarna. Vuxna krabbor kan ge sig ut på långa vandringar. Om man märker vuxna krabbor kan man ibland, efter några månader, hitta dem långt från märkningsplatsen.
    Strandkrabbor finns längs hela västra Atlantens kuster från Norge till västra Afrika. De finns även i Medelhavet och är införda till många platser i världen, som t.ex. nordöstra Amerika.

Hanar och honor

Strandkrabbor blir könsmogna när de är ungefär 1 år gamla. Då är de ungefär 2-3 cm breda över ryggskölden. Strandkrabbor kan bli 4 år gamla. Hanar är i regel större än lika gamla honor.
    På vuxna strandkrabbor är det lätt att avgöra vilket kön de tillhör. Man tittar på deras ledade stjärt som de viker in under sig. Hanar har 5-ledad, smal och spetsig stjärt; honors stjärt är 7-ledad, bred och avrundad.
    Honan utnyttjar sin breda stjärt för att skydda sina befruktade ägg. På stjärten har hon fyra par borstförsedda ben där hon kan klistra fast sina ägg.
    De flesta strandkrabbor parar sig mot slutet av sommaren eller i början av hösten.

Föregående sida

Sida 3 av 4

Nästa sida

Äts av många

Äter själv det mesta


Mest aktiv på natten

Ta upp i handen

Även på land

Nergrävd på vintern

Spridd i världen

Hanar och honor

Ägg och ungar


Strandkrabba    Mer text     Foton     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson