Vattenkikaren

Fakta


Sandräka

Vårpromenad och larvdrift

Strax efter att isen har försvunnit över grunda sandbottnar vandrar sandräkor in från vinteruppehållet på större djup. De flesta är ett år gamla och mäter 5-15 mm.
   Sandräkorna blir könsmogna vid 1 års ålder. En del är hermafroditer, som börjar som hanar för att senare byta kön till honor. Sandräkan har normalt 3-5 kullar per säsong, med tusentals ägg i varje kull. Efter att honan ömsat skal lägger hon sig på sidan för att para sig. Vid äggläggningen fäster honan äggen vid basen av simbenen och de sista två paren gångben. Efter 4-8 veckor kläcks äggen på djupare vatten till larver, som simmar upp till ytan. Sandräkan har fem olika larvstadier, med mellanliggande skalömsning. Efter 4-5 veckor som larver driver de fr.o.m. juni-juli in på grunda sandbottnar och bottenfäller. Den sista kullen larver bottenfäller i oktober.
   Fram till oktober växer mängder av unga sandräkor upp på den grunda sandbotten. Arten är extremt vanlig, med 6-100 individer per m2. Sandräkan äts av fisk, bl.a. torsk som besöker grunda sandbottnar, och blir sällan äldre än 4 år.

Årstidsvandring
Livscykel och årstidsvandring hos sandräka.


Föregående sida

Sida 3 av 4

Nästa sida

Jägare på natten

Gömd på dagen

Höstpromenad

Vårpromenad och larvdrift

Skalömsare

Människomat


Sandräka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson