Vattenkikaren

Fakta

Ligia oceanica

Amfibisk gråsugga -
Ligia oceanica


Vetenskapligt namn: I den grekiska mytologin fanns jättefåglar som liknade kvinnor. Dessa skönsjungande, men människoätande jättefåglar, kallades sirener. Vissa källor, som namnger de tre eller fyra sirenerna, kallar en av dem Ligeia. En annan Ligeia var sällskapssyster till den av Apollon älskade thessaliska vattennymfen Kyrene. Oceanica är latin och sammansatt av oceanus som betyder hav och -ica som betyder tillhörig.

Svenskt namn: Amfibisk gråsugga.

Engelska namn: Sea slater och rock lice.

Amfibisk gråsugga    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson