Vattenkikaren

Fakta

Bild av sjöstjärna

Levnadssätt

Som små

När sjöstjärnan bottenfäller är den 1 mm lång. Dessa små sjöstjärnor livnär sig under sin första tid främst på små havstulpaner och nyss bottenfällda blåmusslor. Under goda förhållanden kan sjöstjärnan uppnå en radie på 5 mm under en månad. Ofta har den hunnit bli 3-4 cm stor det första året. Tillväxten är dock beroende av födotillgången och temperaturen, vilket gör att man aldrig säkert kan avgöra en sjöstjärnas ålder från dess storlek.

Liten sjöstjärna
Sjöstjärnorna på bilden är mellan 1 och 1,5 mm stora.


Övrigt

Ögonfläck
Punkten längst ut på armen är
en ögonfläck.

Längst ut på varje arm sitter en liten pigmentfläck vilken fungerar som ett mycket enkelt öga. Sjöstjärnan kan se skillnad på ljus och mörker.


Röd sjösol och trutar kan äta vanlig sjöstjärna.


Inom fiskenäringen betraktas den vanliga sjöstjärnan som ett skadedjur, eftersom den dels är näringskonkurrent till rödspotta och skrubbskädda, dels angriper fisk som fångats i garn och ryssjor.

Föregående sida

Sida 3 av 3

Vad den äter

Kan äta mycket på en gång

Föröka sig

Som små

Övrigt


Vanlig sjöstjärna     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson