Vattenkikaren

Fakta

 

Naken snäcka = nakensnäcka

Det som skiljer en nakensnäcka från en vanlig snäcka är att den inte har något skal som vuxen. Unga nakensnäckor har skal, men då de blir vuxna tappas eller återbildas skalet. Nakensnäckan är alltså naken i den mening att den saknar ett skal.

Olika typer av skydd/försvar. En nakensnäcka av aeolid typ har ofta nässelceller till försvar (höger). På ryggen har nakensnäckan utskott, och i toppen på dessa utskott finns samlingar av nässelceller. Ofta gör dessa ansamlingar av nässelceller topparna vita på utskotten.

    Eftersom nakensnäckan inte har något skal till sitt försvar har den andra metoder för detta. Det kanske vanligaste är ett kemiskt försvar, där olika kemiska substanser kan stöta bort ett rovdjur, antingen genom att göra nakensnäckan osmaklig eller giftig.

Havscitronen (fotot till höger) är trots sin imponernade storlek (10 cm) väl kamouflerad mot bakgrunden. Huvudet är till vänster i bild.

En nakensnäcka av dorid typ kan ha spikler till skydd och försvar, se "taggarna" på ryggen på nakensnäckan till vänster.

    Andra typer av försvar kan kopplas till vad nakensnäckan äter. Om en nakensnäcka äter t.ex. ett kalksvampsdjur så kan svampdjurets spikler tas upp av nakensnäckan, och då fungera som försvar. Spiklerna är som små taggar, och de är vassa som nålar. Ibland kan man se dessa spikler sticka ut genom nakensnäckans ?hud?. Ett rovdjur vill förstås inte bita i något som är vasst och sticker en i munnen.
    Om en nakensnäcka istället äter av ett nässeldjur (som ju kan brännas), kan nässeldjurets nässelceller tas upp av nakensnäckan. Om nakensnäckan blir attackerad av ett rovdjur, kan dessa nässelceller skjutas iväg mot rovdjuret och bränna det och på så sätt verka avskräckande.
    Många andra typer av direkta och indirekta försvar har diskuterats. Vissa nakensnäckor är väldigt starkt färgade, kanske för att varna om sin osmaklighet. Andra nakensnäckor är istället kamouflerade och går knappt att urskilja mot bakgrunden.

Klubbsnigeln (fotot till vänster) är trots sin litenhet (ca. 1,5 cm) inte alls kamouflerad, utan har snarare signalfärger. Huvudet är uppåt i bild, medan man kan ana bakkroppen med sin gälbukett nedåt i bild.


Nästa sida

Sida 3 av 8

Nästa sida

Nakensnäckor

Olika

Fysiologi

Bor och äter

Livscykler

Arter

Länkar


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2005   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson