Vattenkikaren

Fakta

Bild på sandmask

Levnadsätt

Mer om sandmask


Bild på sandmaskexkrementer

Levnadssätt

Sandmasken lever normalt nedgrävd i sanden på grunt vatten, där exkrementhögarna, som består av sand, visar var masken finns. En sandmask som hamnar ovanpå bottnen måste gräva ned sig där den hamnat eftersom den inte kan förflytta sig medelst krypning. Sandmasken kan simma och gör det då med bakänden först. Nedgrävningen går på 2-6 minuter. Ju större vatteninnehåll sanden har, desto snabbare går det. När den gräver utsöndrar masken slem och borrar ned den slanka framänden i botten. Sedan pressas kroppsvätska ut i framänden så att denna sväller upp till en blåsa som fungerar som ett ankare. Med musklerna halas de följande kroppsdelarna ned.

Om vintern sitter sandmasken djupare ned i botten än vad den gör på sommaren och den kan bli sittande i samma rör i upp till 8 månader. Sandmasken kan överleva i en frusen sandbotten upp till en månad.


Sida 1 av 2

Nästa sida

Vad den äter

Övrigt

Sandmask     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson