Vattenkikaren

Fakta

Bild på rovborstmask

Levnadsätt


Vad den äter

Bild på rovborstmask
Rovborstmasken har här vävt ett
nät i ett glasrör.


Rovborstmasken är ett utpräglat rovdjur på diverse smådjur. På sandstränder konsumerar den t.ex. i stor skala slammärlan (Corophium volutator). Dess förmåga att kunna filtrera bort och äta upp mikroorganismer som lever i vattenmassan har stor betydelse för den totala mängden föda masken får i sig. När den skall filtrera, dvs. äta plankton o.d., så gräver den ner sig i sedimentet och bildar ett U-format rör. Där väver masken ett nät från den ena öppningen och en bit nedåt i röret. När nätet är klart skapas en genomströmning av vatten och födan fångas i nätet. Efter en stund äter masken upp nätet och börjar sedan om hela processen.

Bild på nät
Närbild på nätet.

Övrigt

Rovborstmasken blir ofta föda åt bl.a. sandräka och strandskata, som under en lågvattenperiod kan äta 1400-1500 st. rovborstmaskar.
  Det finns flera närstående arter av havsborstmaskar som vid en hastig blick kan se identiska ut med rovborstmask, t.ex. Nereis pelagica och Neanthes virens. Det är svårt för en lekman att skilja de olika arterna åt men den art som man oftast hittar på en sandstrand är rovborstmasken Hediste diversicolor. Vill du se hur det ser ut när en rovborstmask simmar.

Föregående sida

Sida 2 av 2

Vad den äter

Övrigt


Rovborstmask     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson