Vattenkikaren

Fakta

Även mellan individer av samma art, till exempel två blåmusslor, skiljer sig generna åt lite grand. Detta kallas för genetisk variation. Att människor har olika ögonfärg beror på att genen som bestämmer vår ögonfärg ser lite olika ut.

Arvsmassan skiljer sig lite åt även inom samma art. Detta gör att till exempel torskar ser lite olika ut sinsemellan.

I dag har vi teknik som gör det lättare att studera arvmassan. Man kan använda det bland annat för att se hur nära släkt olika djur och växter är med varandra. Forskarna har till exempel hittat skillnader mellan torskar i Östersjön och i Västerhavet. Med den nya teknikens hjälp har forskarna förstått att det finns skillnader i arvmassan inom en art. Dessa skillnader kan vara viktiga att bevara. Det kan betyda att växter och djur har särskilda anpassningar till just den plats de lever på.

Sida 7 av 13

Vad betyder det?

Ekosystem

Art

Genetisk variation

Varför bevara?

Nytta

Osynlig nytta

Har vi rätt att utrota?

Det är vackert

Kul!Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik