VattenkikarenFakta

Klippstrandsekologi

Förenklad näringsväv på skyddad klippstrand

Näringsväv på skyddad klippstrand
Pilarnas tjocklek antyder hur betydelsefulla länkarna är. Jämför med den förenklade bilden av en näringsväv på exponerade klippstränder. Genom att klicka i figuren kan du få veta mer om några av de olika organismerna.

Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson