VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Det tycks dock vara så att zonering är tydligast där livsbetingelserna ändras mycket över korta avstånd i höjdled, och där klippan är slät, så att den inte bryts upp i många olika småmiljöer av t.ex. gropar, sprickor och överhäng. Tillfälligheter spelar också en stor roll. Vissa somrar är det t.ex. perioder med extremt lågt vatten några dagar i sträck. Då kan plötsligt en del organismer dö; organismer som annars brukar göra ett framträdande intryck på stränderna.
   Här ger vi några exempel på hur organismer kan vara fördelade på en klippstrand:
De landorganismer som når längst ner är vissa lavar (t.ex. vanlig vägglav och strandorangelav), sedan finns ett kalt bälte ovanför de marina organismerna saltlav, grönalger (t.ex. havssallat), räfflad havstulpan, knöltång, blåstång och sågtång. Dessa tre tångarter kan hysa en stor rikedom av organismer. Speciellt gäller detta för blåstång och sågtång från sensommaren till början av vintern. Det finns flera trådformiga alger som gärna utnyttjar tångarterna som underlag. Två exempel är grov rödsläke och ektofs, som du kan se i bilden nedan. Många djur fäster sig också gärna på tången. Det gäller t.ex. flera hydroider och mossdjur.
Ektofs på ektång 18 kB
Ektång med påväxt i form av röda och bruna tofsar. Grov rödsläke växer på flera olika alger, men även direkt på stenar och klippor. Däremot är det nästan bara på ektång som man hittar brunalgen ektofs (som är en variant av Sphacelaria cirrosa). De största tofsarna i bilden är ca 5 cm tvärs över.

Föregående sida Sida 4 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson