VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi
<A HREF="alcydi.mov">[Se d&ouml;d mans hand &auml;ta 760 kB]</A>
Död mans hand fångar och äter suspenderat material.


Suspensionsätare måste sitta väl förankrade. Men alla platser är inte lika bra. Det som påverkar hur bra en plats kan vara är kvalitén och koncentrationen av den föda som kommer dit, samt sådant som: koncentrationen av oätligt slam, vattenrörelsernas styrka och samspelet med andra organismer på platsen. Allt som påverkar tillväxt och överlevnad påverkar också förmågan att föröka sig framgångsrikt. Vad som är en bra plats varierar mellan olika organismer eftersom de samlar in den suspenderade födan på olika sätt. Dessutom är de olika bra på att klara störningar t.ex. i form av vågor och rovdjur.

Sabella pavonina 26 kB
Fångstapparaten hos påfågelrörmasken (Sabella pavonina) kan bli upp till ett par dm i diameter och tål därför inte starka strömmar och vågor. Masken är bra på att upptäcka rörelser. Om t.ex. en rovfisk närmar sig drar den blixtsnabbt in fångstapparaten i sitt skyddande rör.

Föregående sida Sida 7 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson