VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Vad lever de på?

Det är svårt att studera vilken föda olika suspensionsätare utnyttjar i naturen. Det räcker inte att bara studera vad de fångar, utan man måste också veta vad de kan utnyttja av det infångade. Det man åtminstone vet är att suspensionsätare som grupp kan utnyttja både levande planktonorganismer och dött organiskt material. Vissa suspensionsätare är generalister och utnyttjar de flesta typer och storlekar av suspenderad föda, medan andra är mer specialiserade på vissa födoarter eller storlekar på födan. Många svampdjur och sjöpungar har så effektiva filter att de t.o.m. kan utnyttja så små födoorganismer som bakterier.
    Ytterligare en sak gör det svårt att avgöra vilken typ av föda som är viktigast för olika suspensionsätare.

Matplankton 8 kB Suspensionsätare lever bl.a. på mikroskopiska plankton,...
Det finns näringsrika organiska molekyler lösta i havsvatten. Dessa ämnen har läckt ut från både levande och döda organismer. Vissa suspensionsätare kan ta upp molekylerna direkt ur vattnet. Men man vet inte vilka arter som kan detta och i hur stor utsträckning olika arter gör det. Slutligen är det också så att vissa suspensionsätare även kan utnyttja fotosyntes. Borrsvampar är ett exempel på detta. De drar nytta av fotosyntes genom att leva tillsammans med encelliga alger. Eftersom samarbetet är till ömsesidig nytta kallas denna form av symbios för mutualism. Algerna erhåller en skyddad plats i ljuset samtidigt som de har god tillgång till gödningsämnen - djuren får tillgång till viss föda i form av organiska molekyler som algerna byggt upp.

<A HREF="havsr.mov">[Se havsros &auml;ta 1,1 MB]</A>
...men inte ens stora eremitkräftor går säkra för sådana fastsittande djur som havsros.

Föregående sida Sida 8 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson