VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Inre eller yttre fångstapparater

Vissa suspensionsätare, t.ex. havsnejlika, hydroider och trekantsmask gör inte mycket mer än att de håller upp sin fångstapparat i vattenströmmen. När strömmen är för svag riskerar de att få för lite mat; men det finns suspensionsätare som kan sätta fart på vattnet för att öka utbytet. Det kan t.ex. havstulpaner.
    För att kunna vara lättrörliga och för att kunna fånga mycket små matpartiklar måste fångstapparaterna vara lätta och fint konstruerade. Men detta gör dem också sköra och känsliga för kraftiga vågor och attacker från rovdjur. Många djur suger därför istället in vatten i kroppen där fångstapparaten kan sitta mer skyddad. Så är fallet hos t.ex. brödsvamp, blåmussla och jungfrusjöpung.
Scypha sp 21 kB
De gula svampdjuren i bilden tillhör släktet Scypha. Vatten pumpas in i kroppen och där fångas sådant som är ätbart upp. Det största djuret är ca 7 cm långt.

Föregående sida Sida 9 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson