VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi
Skog av ektång 11 kB
Skräppe-tare kan bilda undervattensskogar från ungefär en halv meters djup - om den inte är utsatt för kraftiga vågor. På sådana ställen kan istället ektång bilda skogar.

Gradienter

Det är tydligt att levnadsförhållandena på stränder varierar mycket mellan olika platser och olika tillfällen. Fyra miljögradienter som kan ha stor inverkan på strändernas organismerna är:
 • Den vertikala gradienten från hav till land.
 • Den horisontella gradienten från liten till stor vågpåverkan.
 • Substratgradienten från underlag med små till stora partiklar.
 • Salthaltsgradienten från låg till hög salthalt.
      Olika stränder befinner sig på olika nivåer längs alla dessa gradienter. Dessutom kan förhållandena på en och samma plats förändras både med regelbundna växlingar och mer långsiktigt. Allt detta gör att strandförhållandena kan vara mycket olika - och att varje strand är unik.
      Här koncentrerar vi oss alltså på klippstränder. Vi skall försöka att kortfattat beskriva och diskutera några av de faktorer och förklaringar som kan vara viktiga för att förstå hur det är att leva på klippstränder, och vad som påverkar organismernas fördelning. Lägg märke till att de olika miljögradienterna samverkar, och hur svårt det är att beskriva en miljögradient utan att nämna effekterna av de andra.
  Föregående sida Sida 16 av 52 Nästa sida
 • Klippstränder är fantastiska!
  Zonering och
  fläckvis förekomst
  Djur som
  sitter fast
  Modulbygge
  Variation och förändring
  Vattenstånds-
  växlingar
  Vågexponering
  Både klippor och stenar
  Sött och salt vatten
  Geografi, klimat och historia
  Organismernas livscykler
  Organismernas påverkan på varandra
  Energi och materialflöden

  Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

  © Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
  Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson