VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Kalt bälte

Sveriges kuster är lite ovanliga eftersom vädret påverkar vattenståndets växlingar betydligt mer än vad tidvattnet gör. Vid många andra havskuster, t.ex. många delar av Islands, Norges och Storbritanniens kuster, är tidvattensskillnaderna 1 m eller mer - och därför betyder de mer än vindar och lufttryck. Detta har stor betydelse för strändernas organismer, eftersom tidvattnets växlingar är regelbundna och mer förutsägbara än vädrets växlingar.
    När det är vindstilla och högtryck vid en svensk kust kan organismer bli torrlagda många dagar - utan att något högvatten väter dem. Blåsiga dagar med lågtryck kan de däremot vara dränkta många dagar i sträck. Förmodligen är det därför som svenska havsstränder har tydliga kala bälten. Kala bälten är annars ovanliga längs världshavens kuster. Där tidvattnets växlingar dominerar är långvariga och oförutsägbara perioder med enbart torka eller med enbart väta ovanligare, och de påverkar förhållandevis smalare avsnitt av stränderna.

Brett kalt bälte 24 kB
Mellan zonen av svart bältesbakterie och de grå lavarna högre upp - på denna starkt vågexponerade svenska strand - finns ett brett kalt bälte.

Föregående sida Sida 24 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson