VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Det finns flera olika sätt som organismer lever ihop med alger. Det finns de som bara kryper omkring på alger; andra fäster sig på algernas ytor eller lever helt eller delvis inuti algerna; åter andra trivs i de hålrum som vissa algers fästorgan bildar; och det finns de som håller till i det sediment som ibland samlas på botten kring alger.Mångfald på stor-tares fästgrenar 30 kB
Stor-tares fästgrenar är en viktig livsmiljö för många organismer.


Favoritunderlag

Kolonibildande mossdjur, hydroider och sjöpungar liksom trådformiga alger är exempel på organismer som ofta kan täcka stora delar av äldre partier på alger. En del av påväxtorganismerna sitter bara på vissa arter och då kanske bara på vissa delar av dem. Den spiralrörsbildande havsborstmasken Spirorbis corallinae hittar man t.ex. nästan bara på korallalg. Masken utnyttjar i detta fall bara algen som underlag och tar sin föda från det omgivande vattnet.
Föregående sida Sida 45 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson