VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Många fiskyngel finner också en näringsrik och skyddad miljö bland algerna.
    Eftersom klippstränder ofta har många suspensionsätare påverkar de förmodligen kusternas planktonpopulationer en hel del.

Bo Johannesson
Tånggynnad blomsterprakt 28 kB
Klippsträndernas organismer kan också påverka landmiljöer genom att stormvågor kastar upp stora mängder med alger. När algerna bryts ned gödslas växtligheten så att den blir extra frodig och praktfull!

Föregående sida Sida 52 av 52Lär dig mer om organismerna på klippstränder!
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson