Vattenkikaren

Fakta

Ekologiska samband forts.

"Ekosystem-ingengörer"

Arter som totalt dominerar på en plats , så som blåmusslorna på en blåmusselbotten, kan kallas för ”ekosystem-ingenjörer”. De kan kraftigt påverka den biologiska mångfalden genom att de bland annat förändrar bottens utseende.

Musselskal passar utmärkt för havstulpaner att växa på.

Musselskalen är en hård yta där andra organismer kan sätta sig fast. Musslorna gör även botten skrovligare vilket gör att vattnet strömmar på ett annorlunda sätt ovanför botten än om botten varit slät. Detta kan göra att det kommer mer plankton ner mot botten. Musslorna silar (filtrerar) vattnet och fångar upp planktonalger och andra partiklar från vattnet ovanför. Det gör att blåmusslorna transporterar ner näring till botten som andra djur och alger kan dra nytta av.

Blåmussla som pumpar och filtrerar vatten för fullt.

Sida 5 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik