Vattenkikaren

Fakta

På Öland och Gotland har det på senare år blivit problem med fintrådiga rödalger som driver upp på stränderna. Dessa drivor av ruttnande och stinkande alger gör att en tidigare fin badstrand inte blir så lockande att ligga och sola och bada vid. Forskarna tror att mängden alger har ökat på grund av att musselbajs fungerar som ett bra gödselmedel för dessa alger.

Här har tonvis av fintrådiga rödalger flutit iland vid Böda på Öland år 1999.

Mängden blåmusslor har ökat i Östersjön sedan 1970-talet. Det tror man beror på att Östersjön blivit mer näringsrik vilket gör att det blivit mer planktonalger som musslorna kan äta.

Sida 13 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik