Vattenkikaren

Fakta

Varor och tjänster

Blåmusslor har många funktioner i havet som kan vara till nytta för andra organismer. Även för oss människor är musslorna till stor nytta. De ger varor i form av mat och gör även vissa tjänster åt oss.

Så här kan det se ut om man simmar i en blåmusselodling.

Mat

Musslor är inte bara vara mat för fåglar, sjöstjärnor och krabbor utan de är även mycket bra som människoföda. På västkusten odlar man därför musslor. Läs mer om vattenbruk och musselodling här.

Sida 14 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik